Zarezerwuj kajaki już teraz!


Spływy Warka

667 700 002

splywywarka@gmail.com

Regulamin wypożyczalni kajaków

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt.
 3. Spływy organizowane są przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 4. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości i podpisać oświadczenie.
 5. Odmowa wypożyczenia sprzętu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osobą niepełnoletnim.
 6. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 7. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem jakościowym ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Każda osoba musi posiadać kamizelkę asekuracyjną i używać ją zgodnie z przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 8. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 9. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym przez wypożyczalnie.
 10. Istnieje możliwość rezerwacji, za sprzęt nie zwrócony w terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
 11. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia, które zobowiązuje do pełnej odpowiedzialności.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestnika spływu.
 14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, kradzieże pozostawionego mienia na terenie i w obrębie wypożyczalni.
 15. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalnie sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania, w przypadku mniejszych uszkodzeń indywidualna wycena szkody.
 16. Osoby naruszające regulamin będą zobowiązane do zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez zwrotu pieniędzy.
 17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy rozstrzygał będzie organ sądowy.

Spływy Warka | Spływy Kajakowe Pilica | Kajaki Warka | Wypożyczalnia kajaków | Kajaki Pilica | Spływy kajakowe po Pilicy